Kontakt

FALs kansli hanteras av Sinf. Kontaktperson är Jennie Nilsson. All post till ordföranden eller annan i styrelsen skickas via kansliets adress.

jennie-rund-500x625

Jennie Nilsson