FAL - Föreningen Ackrediterade Laboratorier

Föreningen Ackrediterade Laboratorier

Branschföreningen för ackrediterade laboratorier

FALs verksamhet idag omfattar branschbevakning för icke-offentliga laboratorier. FAL bedriver kursverksamhet och gör framställningar till myndigheter och organisationer som har betydelse för medlemmarnas verksamhet. FAL har täta kontakter med ackrediteringsorganet SWEDAC där gemensamma frågor för branschen behandlas.