Juridisk Rådgivning Arbetsrätt | Sinf

Arbetsrätt

juridisk rådgivning arbetsrätt

Juridisk rådgivning i arbetsrätt – värna om interna relationer  

Låt inte skadliga och kostsamma interna konflikter gro på arbetsplatsen i onödan. Sinf erbjuder juridisk rådgivning i arbetsrätt för företag som värnar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Våra jurister är rutinerade förhandlare i frågor som rör arbetsrätt, arbetsgivarfrågor och kollektivavtal.

Här följer exempel på några vanliga situationer när du kan vända dig till Sinfs jurister för juridisk rådgivning i arbetsrätt. Vi hjälper dig med att bli en bra arbetsgivare.

Anställningar, uppsägningar och omorganisationer

Oavsett om företaget står inför en expansionsfas eller tvingas skära ner i leden så kan du erhålla juridisk rådgivning i arbetsrätt från våra biträden som underlättar processen. Personalfrågor, anställningar, uppsägningar, löneförhandlingar, varsel eller turordningsregler – vi vet hur du ska gå till väga.

Förhandlingar och tolkningar

Vi löser upp knutarna. Inte sällan består kärnan i en arbetskonflikt av vitt skilda tolkningar. Sinfs juridiska rådgivning i arbetsrätt ser till att du blir en bättre förhandlare och får överhanden vid nästa tvist. Tolkning av kollektivavtal är exempelvis en vanlig förhandlingssituation där vi agerar som stöd.

Hjälp med blanketter

Formella fel som uppstår på grund av otydliga eller felaktigt ifyllda blanketter ska aldrig behöva inträffa, men är vanligare än man kanske tror. Ett medlemskap i Sinf minimerar den risken. Ladda ner våra tydliga blankettmallar hur ofta du vill och undvik onödiga formella fel.

Håll dig uppdaterad!

Svårt att hänga med när nya regler för arbetsgivare införs? Lugn, med Sinf vid din sida håller du dig alltid uppdaterad om vad som krävs av dig som arbetsgivare.

I korthet – juridisk rådgivning i arbetsrätt från Sinf

  • Få koll på vad som gäller vid anställningar, uppsägningar, löneförhandlingar, varsel, turordningsregler eller andra personalfrågor.
  • Stöd vid förhandlingar, tvister och tolkningar.
  • Slipp formella fel med våra blankettmallar.
  • Vi uppdaterar dig med det senaste regelverket för arbetsgivare.

Nyheter & aktiviteter

No posts